Trik Aqiqah Supaya Mendapatkan Keuntungan

Aqiqah ialah penyembelihan domba/kambing untuk budak yang dilahirkan pada perian ke 7, 14, ataupun 21. Jumlahnya 2 termuda untuk momongan laki-laki serta 1 ekor untuk bayi perempuan. Aqiqah menurutut tata susila artiya menyabet, memutus / melubangi. Mampu dikatakan bahwa aqiqah adalah rambut yang dibawa si bayi saat lahir, rambut ini disebut dengan aqiqah karena harus dicukur. Patokan dari aqiqah adalah sunnah muakkad.

Waktu penyembelihan

1. Jika memungkinkan, penyembelihan dilangsungkan pada hari ke-7. Kalau tidak, jadi pada tarikh ke-14. Dan jika yang demikian masih bukan memungkinkan, oleh karena itu

pada hari ke-21 dari hari kelahirannya.

2. Menyampaikan anak nama

3. Mencukur rambutnya

4. Bersedekah seberat timbangan rambutnya

Hal-hal yang di syariatkan sehubungan beserta aqiqah

1. Disunnatkan dalam memberi seri dan memotong rambut (menggundul) pada perian ke-7 semenjak hari iahirnya.

2. Kira anak laki-laki disunnatkan beraqiqah secara 2 termuda kambing sedang bagi bujang perempuan 1 ekor.

3. Aqiqah ini terutama dibebankan kepada penjaga si bujang, tetapi boleh juga dilakukan oleh rombongan yang lain

4. Aqiqah ini hukumnya sunnah.

Binatang sembelihan

1. Pada masalah aqiqah, binatang yang boleh dipergunakan sebagai sembelihan hanyalah kambing, tanpa menjamu apakah megak atau puan

2. Waktu yang dituntunkan oleh Rasul SAW berdasarkan dalil yang shahih yakni pada perian ke-7 per kelahiran bani tersebut

Syarat hewan penyembelihan untuk aqiqah

1. Pacar tidak suntuk total alias sebelah

2. Telinga tidak terpotong lebih dari sepertiga3. Kekuasaan tidak tanggal

4. Penumpu tidak timpang

5. Badan tidak lurus hati kering / tulang tidak bersum-sum

6. Ekor gak terpotong lebih dari sepertiga7. Fauna sembelihan gak gila

8. Cukup umur lebih kurang satu tahun jantan alias betina yang tidak sedang hamil

Hikmah aqiqah

1. Perlengkapan memprokalmirkan kemunculan anak lawan lingkungannya.

2. Perwujudan mengecap syukur & kegembiraan buat bertambahnya umat Muhammad.

3. Mempererat ikatan cinta warga yang bermufakat menghadiri selapanan aqeqah

4. Ikut menyusutkan masalah social dengan klasifikasi daging aqeqah

5. Menghubugkan antara bujang dan orang2 tuanya baik dalam doa maupun syafaat di hari kiamat.

Itulah penjelasan aqiqah yogyakarta tentang aqiqah yang akan meraih keuntungan yang luar biasa. Hendaknya bisa beranfaat dan memerankan wawasan member semua.